Kompetence ošetřovatele

Kompetence ošetřovatele

Činnost ošetřovatele zahrnuje celou řadu činností. Jedná se o práci, která umožní získání praxe i celoživotně se vzdělávat. Jaké má ošetřovatel kompetence?

  • Poskytování a zajišťování základní a specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu
  • Kompletní péče o domácnost, nákupy, hygienu pacienta, přípravu a podávání stravy
  • Asistence při určených ošetřovatelských výkonech
  • Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích
  • Komunikace s problémovými pacienty
  • Doprovod k lékaři, na procházky, na úřady
  • Provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka.
  • Pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí.

Od ošetřovatelky se očekává velká dávka empatie, umění komunikace, flexibilita a spolehlivost. Smyslem ošetřovatelské péče je péče o seniora, který potřebuje pomoc a podporu při každodenních činnostech. S pomocí ošetřovatele zvládá pacient běžné denní úkony, socializuje se.