Ošetřovatelé seniorů

Ošetřovatelé seniorů

Základem odborné a kompetentní podpory seniora jsou velmi dobré
dovednosti v domácnosti a především dobré znalosti v práci s lidmi v nouzi. Ale přinejmenším stejně důležitá je i lidská stránka. Ošetřovatel musí být osoba citlivá, vstřícná a empatická, jedině tak se rychle stane členem domácnosti seniora.

Starší lidé často potřebují pomoc od druhých při běžných denních úkonech, aby mohli zůstat žít doma, kde jsou zvyklí. Příbuzní obvykle chtějí splnit svému seniorovi přání a vezmou si jej do domácí péče, což není vždy snadné.

Ošetřovatelky.cz s.r.o. představuje atraktivní alternativu v podobě zajištění celodenní péče o seniory. Poskytuje pečovatelky a pečovatele rodinám, kde je potřeba pomoci seniorovi se základními denními úkony a s jejich domácností. Ošetřovatelka je k dispozici celodenně nebo dle potřeb. Toto povolání vyžaduje velkou psychickou i fyzickou odolnost a chuť pracovat. Je třeba počítat s tím, že mají každá rodina i senior jiné zvyky, jiné potřeby i zdravotní obtíže.

 

Co nabízíme?

Poskytujeme široké spektrum služeb. Klientela je převážně z Německa. Zprostředkujeme vám zaměstnání v německé rodině nebo uzavřeme smlouvu spolu a umístíme vás do rodiny dle vašeho výběru. Úkolem pečovatelky je zajistit seniorovi potřebnou pomoc zejména při:

Běžných denních činnostech
Nákupech, vaření a cestě k lékaři
Osobní hygieně, oblékání, stravování

Jak pracujeme?

Zakládáme si na spolehlivosti, férovém jednání. Každému, kdo chce pracovat v Německu nabízíme bezplatné poradenství.

Nejčastější otázky

Chcete-li pracovat jako ošetřovatelka/ošetřovatel v Německu, pak potřebujete ovládat alespoň komunikativní úroveň němčiny B1. U některých klientů uspějete i s mírně pokročilou úrovní jazyka. Máte-li pouze základní znalosti z němčiny, je vhodné se jazyk doučit.

Pro získání práce není povinné absolvovat pečovatelský kurz. Práci vám pomůžeme najít i bez absolvování kurzu. Postačí nám doložit dřívější pracovní zkušenosti na stejné pozici.

Můžete s námi uzavřít pracovní poměr či dohodu o provedení práce. V případě, že fungujeme na pozici zprostředkovatele, uzavíráte smlouvu s klientem.

Výše platu ošetřovatelů závisí na jejich vzdělání, pečovatelských zkušenostech i jazykových znalostech, stejně tak záleží na náročnosti pracovní pozice a zdravotním stavu osoby, o kterou pečujete. Min. mzda na smlouvu je u nás 1200€, pro živnostníky 1600€.

 

 

Můžete nám zavolat, poslat email nebo vyplnit online přihlášku, která je nezávazná. Vše proberete s naší operátorkou, která vám pomůže vybrat vhodné pracovní místo. Pak už jen stačí podepsat pracovní smlouvu.

Očekává se od vás všestranná péče o pacienta. Patří sem domácí péče, osobní péče, výživa a také mobilita. Ošetřovatel nenahrazuje lékařskou péči. V případě potřeby musí zavolat lékaře.